Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Συζητήσεις

Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Ιδεολογική Ταυτότητα

«Φ. Θ. Ι. Α.»


‘’Φαρσάλων Θεώρησις Ιδεών & Αξιών’’


Σκοπός του διαδικτυακού ιστότοπου «Φ.Θ.Ι.Α.» είναι η δημιουργία ενός πεδίου ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών με στόχο την επαγρύπνηση των Φαρσαλινών σε θέματα που πρωτίστως αφορούν την πόλη μας αλλά και θέματα ευρύτερου προβληματισμού γενικότερα. Η πρωτοβουλία αυτή έχει μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τον τόπο μας και δεν προσδοκά σε οποιοδήποτε οικονομικό, πολιτικό ή ευκαιριακό όφελος. Επιδίωξή μας είναι η καλλιέργεια της έννοιας της συμμετοχής στα δρώμενα της πόλης για όλους τους Φαρσαλινούς είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής είτε όχι.
Θεωρούμε ότι μέσα από τη ζύμωση ιδεών και προβληματισμών μπορούν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα αξιοποιήσιμα απ’ τον καθένα, προς την βελτίωση πάντοτε της ζωής στην πόλη μας. Οι κύριες θεματικές ενότητες στις οποίες αρχικά θα επικεντρώσουμε την σκέψη (θεώρηση) μας είναι οι ακόλουθες:

  α. Καθημερινότητα- Προβλήματα της πόλης

  β. Ιστορία-Πολιτισμός

  γ. Περιβάλλον-Οικολογία

  δ. Καλλιέργεια Κοινωνικής Συνείδησης

  ε. Παιδεία-Εκπαίδευση

  στ. Τοπική Οικονομία

  ζ. Αθλητισμός


Πέρα των παραπάνω δύναται και η συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Με χαρά θα δεχθούμε τις ενστάσεις –παρατηρήσεις από οποιονδήποτε, απλό δημότη ή επίσημο φορέα προς την βελτίωση της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά και την οποιαδήποτε συνεργασία πάνω σε δράσεις που μπορούμε να προσφέρουμε. Άλλωστε αυτό ακριβώς πρεσβεύει το εγχείρημά μας. Ο χαρακτήρας της προσπάθειας αυτής βασίζεται αφενός στην ανάγκη για συλλογικότερη δράση μακριά από ιδιοτελείς συμπεριφορές και αφετέρου στο πάθος για προσφορά στον τόπο μας, προσφορά την οποία και έχει ανάγκη η πόλη και την οποία ο καθένας μας μπορεί να παρέχει.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία όπως προηγουμένως έχουμε αναφέρει δεν έχει στόχο κανενός είδους συμφέρον, θα διατηρήσουμε την ανωνυμία μας και θα περιμένουμε με χαρά να καταθέσετε τη γνώμη σας για θέματα που σας απασχολούν, προκειμένου η "Φαρσάλων Θεώρησις πάνω σε Ιδέες και Αξίες" να πάρει σάρκα και οστά. Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να έρθει στον τόπο σου.